Disclaimer

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door Power In Motion (PIM). Ondanks de constante zorg en aandacht die PIM aan de samenstelling van haar website (www.ilovepim.nl) besteedt om deze zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd incorrect, incompleet of verouderd is. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijden met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Aan de geboden informatie en inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend en PIM is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van informatie.

PIM houdt het auteursrecht op de www.ilovepim.nl verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PIM (ook niet via een eigen netwerk).

PIM geeft geen garantie op gepubliceerde informatie en afbeeldingen op deze website. PIM is daarnaast niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de website die incorrect, incompleet of verouderd is.

De e-mailberichten en digitale nieuwsbrieven die u ontvangt van PIM zijn bestemd voor de geadresseerde(n) en kunnen vertrouwelijk zijn. Gebruik door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Als een bericht niet voor u is bestemd, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden en het bericht te vernietigen.

Power In Motion staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09196120.

Kom in contact met ons & blijf op de hoogte